Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 30.6.2020 o 830pred hlavným vchodom do budovy školy. Obedy v školskej jedálni sa budú vydávať od 1100hod.