Riaditeľské voľno

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 22.06.2020 (pondelok) z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno pre žiakov 1., 2., 3., 4. a 5. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať v utorok 23.06.2020.

PaedDr. Alexander Suchan