Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia,

Od 15.6. do 30.6.2020 sa zabezpečuje stravovanie pre deti na dištančnom vyučovaní 
mimo jedálne formou jednorazových nevratných obalov. Na stravu sa prihláste čo najskôr, najneskôr 48 hodín vopred t.j. do 13.6.2020. Prihlasujete sa podľa záujmu na celé obdobie od 15.6. do 30.6.2020.
Podľa vopred nahláseného záujmu si pre obed môže prísť zákonný zástupca o 13:55 hod. cez bočný vchod do ŠJ. Obed vydá pracovníčka kuchyne v jednorázovom nevratnom obale.
Kontakt na vedúcu ŠJ:
telefonicky na tel.č.: 055/6440956
mailom na adrese :starozagsj@centrum.sk"