Aktualizácia informácií po 22.6. 2020

Prevádzku ZŠ Starozagorská 8, Košice znovu otvoril od 1.6.2020 jej zriaďovateľ – Rozhodnutím primátora mesta Košice (spis. zn.: MK/A/2020/13846) zo dňa 25.5.2020. Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a schválením Úradu verejného zdravotníctva SR (oznámeného 9.6.2020) sa však do našej školy budú môcť od 22. do 30. júna vrátiť aj žiaci 6. až 9. ročníka. Určujúcim je odovzdanie záväzného vyjadrenia rodičov. S jeho obsahom a podmienkami budú rodičov informovať v nasledujúcich dňoch triedni učitelia.

Dňa 17.6. 2020 primátor mesta Košice vydal Rozhodnutie č. MK/A/2020, ktorým sa

"obnovuje školské vyučovanie:

a) vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na účely výchovy a vzdelávania žiakov šiesteho až deviateho ročníka,

b)   vo všetkých jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice."