2019/2020

Informatívne rodičovské združenia 7.11.2019

Dňa 7.11.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1615hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Informácia pre žiaka