2019/2020

Chcete poukázať pre našu školu 2% z dane?

Uchádzame sa o Vašu podporu.

Uveďte nás v svojom daňovom priznaní.

Ďakujeme!

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45007535

Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov Základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8

Adresa: Starozagorská 8, 040 23 Košice

Bližšie informácie: 055/7894189                   

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8, Košice týmto pre zvýšenú chorobnosť žiakov po konzultácii s Odborom hygieny detí a mládeže RÚVZ v Košiciach a v zmysle čl. 5 bod 2 písm. c) MU MŠ SR č. 15/2005 oznamuje prerušenie vyučovania žiakov našej školy počas dní: 30.1. - 3.2.2020. Riadne vyučovanie bude pokračovať v utorok 4.2.2020.  PaedDr.Alexander Suchan

Zaži školu

Pozývame Vás na akciu " Zaži školu".

pedagogickí zamestnanci

Informatívne zasadnutia združenia rodičov 9.1.2020

Dňa 9.1.2020 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1615hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Vianočná akadémia

Dňa 18.12.2019 o 16,30 hod. sa uskutoční Vianočná akadémia v školskej jedálni. Srdečne Vás pozývame.

Starozagoriáda 2019 - 21.11.2019 o 15,30 hod. vo veľkej telocvični školy

Srdečne Vás pozývame na Starozagoriádu 2019. Čo vás čaká? - Pasovanie prvákov. Ochutnávka zdravej výživy. Bohatý zábavný program.

Riaditeľské voľno - 20.11.2019

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 20.11.2019 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania piatakov T5-2019 riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 21.11.2019.

Zber papiera 5.11.2019-7.11.2019

Zber papiera sa uskutoční od 7,20 hod. do 7,50 hod. a od 14,00 hod. do 15,30 hod.

Syndikovať obsah