Zmluvy

 

čís.zmluvy Dodávateľ/nájomca Názov zmluvy suma/€/

Dátum

podpisu zmluvy

Dátum

zverejnenia zmluvy

Dátum

ukončenia zmluvy

 249012015 MČ - KVP  nebyt. priestory  81  26.1.2015  6.2.2015  7.2.2015

Dohoda o ukončení

zmluvy /249142014/

 T-Systems

nebyt.

priestory

   27.5.2015  27.5.2015  28.5.2015
 249032015  KODRESTAV,s.r.o.  zmluva o dielo 18821,17  31.8.2015  1.9.2015  v zmysle zmluvy
 249022015  Liba Academy11

nebyt.

priestory

 1204,10  20.3.2015  21.3.2015  24.6.2016

 Dodatok zmluvy č.1

/249022015/

 Liba Academy11  

nebyt.

priestory

   4.5.2015  5.5.2015  30.6.2016

 Dodatok zmluvy č.2

/249022015/

 Liba Academy11  

nebyt.

priestory

   14.9.2015  15.9.2015  30.6.2016
 Kúpna zmluva  EMATRADE,s.r.o. školské ovocie  v zmysle zmluvy  28.8.2015 29.8.2015 30.6.2016
 249082015  DORKA,n.o.  

nebyt.

priestory

 20  24.9.2015 25.9.2015  27.9.2015
 249092015  J.D.G.Villena  

nebyt.

priestory

 480  10.10.2015  11.10.2015  9.6.2016
 249072015   T-Systems  

nebyt.

priestory

 2802,5  6.11.2015  7.11.2015 30.5.2016
 249042015  Natalen.sro_  

nebyt.

priestory

 318,10  6.11.2015 7.11.2015 doba neurčitá
 249052015  TYDAM  

nebyt.

priestory

 v zmysle zmluvy  11.11.2015  12.11.2015  24.6.2016
 249112015  OZ-Prosport  

nebyt.

priestory

v zmysle zmluvy  16.11.2015  17.11.2015 23.6.2016
 249122015  SSŠ  

nebyt.

priestory

 5725,62  18.11.2015 19.11.2015  24.6.2016
 246062015  CVC  

nebyt.

priestory

 1891,54  20.11.2015  21.11.2015  24.6.2016
 Zmluva o bežnom účte ŠJ  Prima banka  ŠJ    16.12.2015  17.12.2015  doba neurčitá
             
             
PrílohaVeľkosť
Zmluva o vypozicke-MC KVP_Referendum 7.2.2015.pdf89.5 KB
Dohoda o ukonceni zmluvy c. 249142014_T-Systems.pdf678.1 KB
ZoD 249032015_Oprava a udrzba SJ a kuchyne.pdf2.35 MB
Zmluva_o_najme-tel.249022015_LibaAcademy11.pdf228.4 KB
Dodatok_c._1_Zmluvy c.249022015.pdf41 KB
Dodatok c. 2_Zmluvy c.249022015 z 14.9.2015.pdf92.79 KB
Zmluva o sk.ovoci_2015-2016.pdf710.77 KB
Zmluva o prenajme m. telocvicne_DORKA.no_249082015.pdf189.78 KB
Zmluva 249092015_J.D.G.Villena_m.tel_..pdf222.98 KB
Zmluva o nájme-v.tel_. s T-Systems_249072015.pdf235.72 KB
Zmluva s Natalen.sro_c._249042015.pdf165.82 KB
Zmluva o nájme -TYDAM_249052015.pdf402.35 KB
Zmluva_249112015_OZ-Prosport.pdf234.89 KB
Zmluva o nájme-m.tel_. so SSŠ_249122015.pdf238.6 KB
Zmluva o najme-tel. s CVC_246062015.pdf443.25 KB
Zmluva o beznom ucte SJ_16.12.2015.pdf512.3 KB