Zmluvy

 

Číslo zmluvy

Dodávateľ/

Nájomca

Názov zmluvy Suma v €

Dátum

podpisu zmluvy

Dátum

zverejnenia

Dátum

ukončenia

 249012016 MC KVP nebyt. priestory  56  22.2.2016  3.3.2016  5.3.2016

 Zmluva

o obstaravani

zajazdu

CERES

Slovakia s.r.o.

obstaravanie

lyziarskeho zajazdu

 v zmysle

zmluvy

 26.2.2016  27.2.2016  4.3.2016
249032016 SZUS nebyt. priestory  20 7.4.2016  8.4.2016  10.4.2016
249052016

 D.Juhásová

Dets. rekreacia

obstaravanie

skoly v prírode

 5518  10.5.2016  11.5.2016  20.5.2016

 Dodatok

k zmluve

 INTA s.r.o.

dodatok k zmluve

o odpade

 6,20 bez

DPH

 1.3.2016  1.3.2016  31.8.2016

 Kúpna zmluva

249092016

 Ematrade s.r.o.  školské ovocie

 v zmysle

zmluvy

 30.8.2016  31.8.2016  30.6.2017
 2016-0905-28590331  INTA s.r.o.  odvoz odpadu

 6,50 bez

DPH

 6.9.2016  7.9.2016  31.8.2017
 249122016  LIBA ACADEMY 11  spolupraca    13.9.2016  14.9.2016  neurčito
 249142016  TYDAM  nebyt. priestory  1400,18  3.10.2016  4.10.2016  23.6.2017
 249132016  PROSPORT  nebyt. priestory  360  5.10.2016  5.10.2016  21.6.2017
 249102016  T-SYSTEMS  nebyt. priestory  5100  5.10.2016  6.10.2016  15.6.2017
 249082016  LIBA ACADEMY 11  nebyt. priestory  1158,25  5.10.2016  6.10.2016  neurčito
 249112016  CVC  nebyt. priestory  1414,70  6.10.2016  6.10.2016  23.6.2017
 Z201629760_Z  MAXISPORTS s.r.o

 Vybavenie

telocvične

 3240  6.10.2016  6.10.2016  17.10.2016
 Z201631674_Z Elektroservis VV, s.r.o. Plynový varný kotol  3 333  18.10.2016 19.10.2016 21.11.2016
 249152016  LIBA ACADEMY 11  nebyt. priestory  800  24.10.2016  25.10.2016  23.6.2017
249072016 SSS  nebyt. priestory  10220  26.10.2016 28.10.2016  23.6.2017
249162016 VILLENA  nebyt. priestory  400  2.11.2016  3.11.2016  6.6.2017
Dodatok c. 1 Zmluvy 249372014 SSS verejné obstarávanie v zmysle zmluvy 14.12.2016 15.12.2016 neurčito
             
PrílohaVeľkosť
Zmluva o vypozicke_MC KVP_Volby_5.3.2016.pdf129.24 KB
Zmluva_o_obstarani_zajazdu_LK_ZS Strzg8KE.pdf80.03 KB
Zmluva o prenajme m.telocvicne_SZUS_249032016.pdf190.04 KB
Zmluva o obstaraní ŠVP Strzg8KE_249052016.pdf2.37 MB
Dodatok k zmluve o odpade_ZS-Strzg8KE.pdf822.23 KB
Kupna Zmluva_249092016_SKOLSKE OVOCIE_2016-2017.pdf56.09 KB
Zmluva_2016-0905-28590331_INTAsro_odvozKBOaO.pdf1018.4 KB
Zmluva o spolupráci s LIBA ACADEMY 11_2016-2017.pdf54.91 KB
Zmluva o nájme telocvicni-TYDAM_249142016_zverejnena 4.10.2016.pdf402.05 KB
Zmluva o prenajme malej telocvicne_PROSPORT_249132016_zverejnena 5.10. 2016.pdf230.87 KB
Zmluva o najme v.t. s T-Systems_249102016_zverejnena 6.10.2016.pdf236.91 KB
Zmluva o najme-horna t.-OZ_LA11_249082016_zverejnena 6.10.2016.pdf290.61 KB
Zmluva o najme-tel. s CVC_249112016_zverejnena_6.10.2016.pdf307.84 KB
Zmluva Starozagorská 8 Vybavenie telocvične zverejnená 6.10.2016.pdf70.25 KB
Kúpna zmluva - plynový kotol č. Z201631674_Z - zverejnená 19.10.2016.pdf69.12 KB
Zmluva o najme v. tel. s LA11_c. 249152016 zverejnena_25.10.2016.pdf238.85 KB
Zmluva o najme m. tel. s SSS_c.249072016 zverejnena_28.10.2016.pdf240.41 KB
Zmluva o nájme m.telocvicne-G.V.-SC_249162016_zverejnena 3.11.2016.pdf223.93 KB
Dodatok c. 1 Zmluvy o VO SSŠ_249372014.pdf308.88 KB