Štvorylka na Hlavnej ulici

 

ŠTVORYLKA - 22.5.2015        FOTO

http://kosice.korzar.sme.sk/c/7819283/pozrite-si-tancovanie-stvorylky-na-kosickej-hlavnej-ulici.html/

 

ŠTVORYLKA 2012  

 

Štvorylka 2011

     20. mája 2011 sa v rôznych mestách na Slovensku tancovala štvorylka v rámci European Quadrille Dance Festival. Do hromadného tancovania historického párového tanca sa už po štvrtýkrát  zapojilo aj mesto KOŠICE. Základnú školu Starozagorská 8 reprezentovalo 68 žiakov 2. stupňa. V Košiciach sa opäť prekonal rekord, čo nás všetkých veľmi potešilo. Kým minulý rok tancovalo štvorylku v Košiciach 5 308 žiakov, toho roku v tričkách vo farbách mesta tancovalo až 6 252 žiakov základných a stredných škôl.  Pre organizátorov je opätovné prekonanie rekordu veľkou výzvou do budúceho roku. Tohto roku štvorylku prvýkrát tancovalo 16 žiakov z 5. ročníka našej školy. Nadšene trénovali pre nich nové kroky a radi pri tom trávili aj svoj voľný čas po skončení vyučovania.

         Touto cestou by som chcela vysloviť veľkú vďaku žiačkám 8.A triedy, ale hlavne žiakom z 9.A, za ich obrovskú trpezlivosť a pomoc pri organizovaní a nácviku nových krokov naším „malým piatačikom“.

Mgr. Erika Daková

 

foto

 

 

Aj naši žiaci sa dňa 21.5.2010 zapojili do Medzinárodného projektu tancovania štvorylky "European Quadrille Dance Festival 2010" - FOTO z akcie
Košice tak vytvorili rekord do Guinessovej knihy rekordov v počte tanečníkov - 5 308, z toho našich žiakov bolo 60.