Starozagoriáda

Združenie rodičov pri Základnej škole Starozagorská 8 usporiadalo  dňa 15.12.2009 o 15.30 hod. v telocvični ZŠ

 1. ročník "Starozagoriády", ktorá bola  plná zábavy, súťaží a odmien.

                                                                               FOTO

Združenie rodičov pri Základnej škole Starozagorská 8 a pedagógovia školy usporiadali  dňa 24.11.2010 o 16.30 hod. v telocvični ZŠ

2. ročník "Starozagoriády", na ktorej boli pasovaní prváci, dobrá zábava, súťaže, odmeny a ochutnávka zdravej výživy.

                                                                               FOTO

3. ročník "Starozagoriády" - pasovane prvákov, dobrá zábava, súťaže a ochutnávka zdravej výživy.

                                                                               FOTO

4. ročník "Starozagoriády" - pasovanie prvákov, dobrá zábava a ochutnávka zdravej výživy.

                                                                              FOTO

5. ročník "Starozagoriády" - pasovannie prvákov, dobrá zábava a ochutnávka zdravej výživy.

                                                                              FOTO

PrílohaVeľkosť
Príspevok p.Jacákovej zo ZRŠ (.pdf)122.74 KB