Návšteva dopravného ihriska

Cieľ: Teoreticko-praktická výučba

             Fotografie

ŠK. rok 2013/2014 - FOTO