Návšteva žiakov zo ZŠ Polanka nad Odrou - plná zážitkov a priateľstiev...