10/10 - TEKVICOVÉ STRAŠIDIELKO - 25.10.2010 sa uskutočnilo spoločné stretnutie žiakov, učiteľov a rodičov pri vyrezávaní tekvíc