Čo sme prebrali - učivo I. a II.st. 1.-17.4.2020

Slovenský jazyk a literatúra 1.-4.A

Matematika 1.-4.A

Anglický jazyk 1.-4. A

Prírodoveda3.-4. A

Vlastiveda 3.-4. A

Prvouka 1.-2. A

Pracovné vyučovanie 3.-4. roč.

Slovenský jazyk a literatúra 1.-4. B

Matemetika 1.-4. B

Anglický jazyk 3.-4.B

Prvouka, prírodoveda, vlastiveda 1.-4.B

Fyzika

Informatika

Matematika 5.-9. roč.

SJL, DEJ, OBN, GEG, NBV, ETV - 2. st.

Hudobná výchova

SPH, FLB, TSV

Výtvarná výchova 

Technika

Biológia a chémia 5.-9. roč.

Ruský jazyk 7.A,8.A,9.A

Nemecký jazyk 7.A

Nemecký jazyk 8.A

Nemecký jazyk 9.A

Anglický jazyk 7.B

Anglický jazyk 8.A

Anglický jazyk 5.A,6.A,7.A, 9.A

Anglický jazyk 5.B,6.B,8.B

PrílohaVeľkosť
SLOV. JAZYK 1.- 4.A- 1.4.-17.4..pdf735.56 KB
MATEMATIKA 1. - 4.A- 1.4.-17.4..pdf728.41 KB
ANGLICKÝ JAZYK 1.-4.A - 1.4.-17.4..pdf640.82 KB
PRÍRODOVEDA 3.-4.A- 1.4.-17.4..pdf627.87 KB
VLASTIVEDA 3. - 4.A- 1.4.-17.4..pdf619.09 KB
PRVOUKA 1.-2.A- 1.4.-17.4..pdf632.23 KB
PVC 3.-4.roč.- 1.4.-17.4..pdf360.47 KB
Slovenský Jazyk 1.-4. B- 1.4.-17.4..pdf282.24 KB
Matematika 1.-4. B- 1.4.-17.4..pdf198.87 KB
Anglický jazyk 3.-4.B - 1.4.-17.4..pdf196.25 KB
Prvouka, prírodoveda, vlastiveda 1.-4.B - 1.4.-17.4..pdf196.18 KB
FYZIKA od 1.4.-17.4..pdf239.69 KB
INFORMATIKA 1.-17.4.2020.pdf793.47 KB
MATEMATIKA 5.-9.roč. - od 1.4 -17.4.pdf1.12 MB
SJL,DEJ,OBN,GEG,NAB,ETV -2.st_.- 1.4.-17.4..pdf839.26 KB
Sumár učiva HUV 1.4.-17.4. 2020.pdf616.11 KB
Sumár učiva SPH, FLB, TSV 1.4.-17.4.2020.pdf438.96 KB
Sumár VYV 1.4.-17.4.2020.pdf275.79 KB
TECHNIKA 1.4-17.4.2020.pdf205.03 KB
BIOLÓGIA a CHÉMIA 5.-9.roč.pdf544.66 KB
RUJ od1.4.do 17.4. 7.A 8.A 9.A.pdf416.8 KB
7.A NEJ 1.4-17.4.pdf212.93 KB
8. A NEJ -1.4-17.4..pdf272.77 KB
9.A NEJ 1.4-17.4..pdf193.2 KB
7.B ANJ - 1.4-17.4.pdf202.86 KB
8.A ANJ - 1.4-17.4.pdf368.49 KB
ANJ učivo 5A,6A,7A,9A do17.4. (2).pdf402.39 KB
ANJ učivo 5B,6B,8B do17.4..pdf363.32 KB